13X Molekulyar ələk

  • 13X seolit ​​toplu Kimyəvi Xammal Məhsulu seolit ​​molekulyar ələk

    13X seolit ​​toplu Kimyəvi Xammal Məhsulu seolit ​​molekulyar ələk

    13X molekulyar ələk hava ayırma sənayesinin xüsusi tələblərinə cavab verən xüsusi məhsuldur.O, karbon qazı və suyun adsorbsiya qabiliyyətini daha da artırır, həmçinin havanın ayrılması zamanı qüllənin donmasının qarşısını alır.O, həmçinin oksigen istehsalı üçün istifadə edilə bilər

    Natrium X tipli molekulyar ələk kimi də tanınan 13X tipli molekulyar ələk müəyyən əsaslığa malik olan və bərk əsaslar sinfinə aid olan qələvi metal alüminosilikatdır.3.64A istənilən molekul üçün 10A-dan azdır.

    13X molekulyar ələkinin məsamə ölçüsü 10A-dır və adsorbsiya 3.64A-dan böyük və 10A-dan azdır.Bu katalizator birgə daşıyıcısı, su və karbon qazının birgə adsorbsiyasında, suyun və hidrogen sulfid qazının birgə adsorbsiyasında istifadə edilə bilər, əsasən dərmanların və hava sıxılma sisteminin qurudulması üçün istifadə olunur.Müxtəlif peşəkar tətbiqetmə növləri var.

Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin