Katalizator prosesinin inkişafı və optimallaşdırılması